Coming soon

APRIL / MAY 2022

PERMITS to fly to pierwszy na świecie system, który optymalizuje pozyskiwanie landing, overflight permits w lotnictwie cywilnym.

PERMITS to fly to szereg korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji m.in. takich jak:

  • obniżenie kosztów obsługi całościowego procesu pozyskiwania zgód
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia kosztownych błędów (odszkodowania i koszty pracy)
  • przewaga nad konkurencją
  • szybsza i skuteczniejsza komunikacja z urzędami lotnictwa cywilnego na całym świecie
  • redukcja błędów = mniej korekt i więcej czasu na inne zadania
  • uzupełnienie luk kompetencyjnych

Globalna sieć połączeń lotniczych wymaga innowacyjnych rozwiązań przystosowanych do ery gospodarki cyfrowej. Najwyższy czas, by ten kluczowy proces zautomatyzować!

plane circle